Základní údaje:

Název: Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
IČ: 04988400
Sídlo: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec

Zapsána pod značkou: B 10812 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zveřejněné dokumenty:

Dosud nebyly zveřejněné žádné dokumenty.